banner
Asıl İşveren & Alt İşveren İşbirliği
Çözüm ortağı olmak, şirket yönetimlerini doğru karar verebilmelerine yardımcı olacak bilgileri sağlamak ve İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinde şirket yönetimine yardımcı olmak, gücüne güç katmak anlamına gelmektedir.

Çünkü;

  • Üretim sayısındaki dalgalanmalar, esnek işgücünü gerekli kılmaktadır,
  • İş gücü sirkülasyonu fazla olabilmektedir,
  • İşgücü teminine harcanan iç kaynak (İK işgücü) mesaisi fazladır,
  • Vasıflı ve sosyal vasıflı  personel temininde sıkıntılar yaşamaktadır,
  • Çalışanlar arasında beklenilmeyen (ve istenmeyen) gruplaşmalar olmaktadır,
  • Çalışanların ücret ödeme, sigorta takip, izin, tutanak, raporlamalar gibi özlük işlerinin takibi için çok sayıda İK personeli istihdam etmek gerekmektedir.

En önemli unsur, alt işverenin işgücü takibini, ne kadar düzenli ve başarılı yapabildiğidir.