banner
Erbatu Yaklaşımı
Erbatu tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile sizlere farklı bir çalışma sistemi önermektedir. Alt işveren olarak, işin tüm süreçlerini planlamaya, sürecin her aşamasını yönetmeyi, kontrol etmeyi ve raporlamayı taahhüt etmektedir.

Fatura/Bordro Alt işverenliğinin dışında adil bir anlayışla kendimizi ortaya koymakta ve işinizde taşınan değil taşıyan olmayı hedeflemekteyiz. Kayıtsız şartsız “denetleme, izleme, iyileştirme ve raporlama” kaidemiz ile görevimize saygıyla sarılarak gerçek anlamda bir Alt İşverenlik hizmeti sunmaktayız. Çalışanlarımızı sermaye değil takımımızın bireyleri olarak görmekte ve aynı şekilde yaklaşmakta olduğumuz için, sadece  bu anlayışla çalışabilecek Asil İşverenlere hizmet vermekteyiz.
Bu çalışma felsefemiz doğrultusunda, ERBATU yönetim ve kontrol sorumluluğu ile birlikte kalitenin artacağına, maliyetlerin optimize olacağına yürekten inanmaktadır.

1) İstihdam
İsabetli kadro oluşumu, firma vizyonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Personellerimizin sadece mesleki yeterliliği değil örgüt (işletme) kültürüne uyumu ve sosyal deneyimi de önemsenmektedir. “Uygun işe uygun eleman” prensibi, işe adaptasyon ve aidiyet olgusunun gerçekleşmesini sağlamaktadır.
İşveren tarafından belirtilen mesleki ve sosyal kriterler, personel bilgi bankamızda filtrelenmekte ve uygun adayların listesi elde edilmektedir. Aynı zamanda iş ortaklarımız olan İŞKUR – HALK EĞİTİM – MESLEK LİSELERİ – dışında, basın yayın organları, bölge muhtarlıkları gibi kaynaklarımızı değerlendirerek havuzumuza kattığımız adaylar, İnsan Kaynakları Bölümü’müz tarafından yapılan mülakatlar, karakteristik ve sosyal testlerle potansiyel iş gören aşamasına taşınmaktadır. Görüşme ve test sonuçları olumlu personel adaylarımız oryantasyon eğitim sürecine adım atmaktadırlar. Orayantasyon süreci aşağıdaki programa göre gerçekleşmektedir.

1 Saat SANAYİ FABRİKA KÜLTÜRÜ
2 Saat İLETİŞİM VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ
1 Saat TEMEL VE SOSYAL BİLİNÇ
2 Saat 4857 SAYILI KANUN
2 Saat BORDRO EĞİTİMİ
1 Saat FİRMA TANITIMI

Eğitim sonunda her aday için eğitimlere verdiği tepkiyi ölçmek amacıyla bir test yapılmaktadır.
Tamamlanan süreçle onay alan personellerin işe giriş evrakları oluşturularak SSK girişleri yapılmaktadır. İşbaşı yaptırılacak iş görenin özlük dosyalarının bir kopyası da  işverene teslim edilmektedir.

2) İşbaşı Sonrası Yönetim ve Kontrol

Müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekliliği açısından, işveren uygun görüldüğü takdirde her 12 kişilik personel grubumuz için bir takım lideri bulundurulmaktadır. Günlük olası aksaklıkların hemen yerinde giderilmesi, işgücü performansının etkin takibi açısından liderlik faaliyeti son derece önemlidir.

İşgören sayımızın aynı lokasyonda 100 kişiye ulaşması halinde bir kişilik (Asıl İşveren’in İ.K Müd. bağlı olmak üzere) İ.K Asistan/Operasyon Şefi desteği, 100/120 üzerinde ise bir Operasyon Müdürü ile hizmet kalitemiz bütünleştirilmektedir.

Ayrıca, ERBATU yönetimi olarak projelerimizi her ay düzenli ziyaretler ile kontrol altında  tutabilmekt ve bu ziyaretler sırasında işveren temsilcilerinin görüşlerini de almayı asla ihmal etmemekteyiz.

3) Raporlama
Hizmet lokasyonlarımıza yapılan ziyaretlerdeki veriler dışında, haftalık periyodlarla yapılan gözlem formları, aylık olarak rapor havuzumuzda toplanmaktadır. Takım Liderleri – Operasyon Şefleri – Operasyon Müdürlerinin ve Erbatu yönetim kadrosunun bulunduğu değerlendirme toplantılarında ele alınmaktadır. 5N-1K prensibi doğrultusunda ulaşılan ve hazırlanan aylık olağan raporlar Asıl İşverene her ayın 3 ila 7. İş günü sunulmaktadır.    Bu toplantılarda süreç ve göstergeler en açık haliyle işletme yetkilerine beyan edilmektedir.

(Ortaya çıkan rakamları kendi tecrübemizle yorumlar ve işveren yetkililerinden de yorumlamasını isteriz.)

Takip ve müdahale ile, ivedi iyileştirmeyi hedefleyen bu raporlama sistemimizin aksamamasına büyük önem verilmektedir.

Sene içi tüm raporlar, gelecek yılın hedeflerini ve muhtemel maliyetlerini hesaplamada rehber olarak kullanılmaktadır.

4) Uzmanlık Üzerine Çalışma
Hizmet vermekte olduğumuz firmaların otomotiv yan sanayi ve metal sanayinde faaliyet gösteriyor olmaları, bizleri alt işverenlik alanında branşlaşmaya (uzmanlaşmaya) yöneltmiştir. Bu doğal akış, bizleri “Her İşi Yaparım” gafletinden kurtarmış ve “Hangi İşletmede Hangi İşleri Yapabilirim” ilkesi ile müşteri memnuniyetine odaklı hizmetimizi ve yükselen başarı grafiğimizi korumayı hedeflememizi sağlamıştır.

Bu güne kadar sosyal ve teknik olarak en zor sektörlerde var olmamız bizlerdeki seçme eleme ve yönetme kabiliyetine katma değer kazandırmış ve devamında Ege Bölgesi çalışmamızda metal ve otomotiv sanayii haricinde tarım-tekstil ve ilaç sektöründe daha tercih edilir olmamıza büyük destek sağlamıştır.

Soyutladığımız alanlarda hizmet sunma şansı bizi daha çok çalışmaya ve idealist ruhu tüm ekibimize yayma olanağı da getirmiştir. Bu nedenle hizmet alanımıza yeni açtığımız sektörel pencere ile aynı zamanda şekillendirmiş olarak sizlerin kapısını çalmaktayız.

ERBATU olarak ihtiyacınız olduğunu düşündüğümüz teknik işgücünü, en kaliteli şekilde  temin edebileceğimizi  ve (yönetim ve denetim ister bizde ister sizde olsun) en etkili şekilde sürdürebileceğimizi düşünmekteyiz.

PEKİ BU İŞBİRLİĞİNİ AMACA ve BAŞARIYA TAŞIYACAK İDEAL KOŞULLAR NELERDİR?

Asıl İşveren ;

 • İhtiyaçlarını ve beklentilerini doğru aktarmalıdır.
 • Asıl işveren öncelikle rakamsal değerlere değil,  taşeron firmanın, hizmet takibine ve çalışanının performansına  dikkat çekmelidir.
 • İşçi teminini destekleyen diğer hizmetlerin detaylandırılmasını talep etmelidir.
 • İSİG koşullarını sağlamış olmalıdır.
 • Sigara ve dinlenme alanları oluşturmalıdır.
 • Alt işveren çalışanına hitap ve yaklaşımda, ayrım yapmamalıdır.
 • İşçiyi görevi dışında işlerde çalıştırmamalıdır.
 • Fazla mesai programları en az haftalık yapılmalıdır.
 • Servis güzergahları değişken olmamalıdır.
 • Ödemelerde olağan dışı durumlar haricinde aksama yaşatmamalıdır.


Alt İşveren ;

 • Yapabileceği hizmetler dışında taahhütlerde bulunmamalıdır.
 • Yasal yükümlülüklerine karşı duyarlı olmalıdır.
 • Konumunu ve görevlerini iyi bilmelidir.
 • Asıl işverenin beklentilerini cevaplayabilmelidir.
 • İşçi ücretlendirmede olumlu ve olumsuz tüm etkenler çerçevesinde çalışma yapmalıdır.
 • İşçi üzerinden değil hizmet üzerinden kar etmelidir.
 • Toplama işçi değil seçilmiş ve eğitimli işçi temin etmelidir.
 • Sosyal olarak ihtiyaç saptanırsa gerekli ekstra eğitimleri vermelidir.
 • Asıl işverenin çalışma proseslerini öğrenmeli, işçi bilgilendirmesini yapmalıdır.
 • İşçilerini periyodik olarak denetlemeli, işçi sayısına göre sürekli tim liderleri ile koordinasyon sağlamalıdır.
 • İşçilerin sorunlarına temas etmeli ölçülü ve makul bir şekilde, problem asıl işverene taşmadan çözüme ulaştırmalıdır.
 • Verimlilik ve performans artırımı projeler geliştirerek bu projelerin uygulanabilmesi için asıl işveren ile işbirliğine gitmelidir.
 • Personelin verimlilik takibini yapmalı yada yapılması sağlamalıdır.
 • Gerek işçi gerek ise işveren olarak Asıl işverenin kariyerini sarsacak bir görüntü içinde olmamalıdır.
 • Asıl işverene durum değerlendirmesi, performans yönetimi, sorumluluklar ve iyileştirmeler takvimi gibi aylık raporlama yapabilmelidir.
 • Asıl işverenin yapabileceği tüm yasal süreç  denetlemelerine açık olmalıdır.
 • İşçi özlük dosyası ve takiplerini zamanında ve eksiksiz yaparak Asıl işverene sunmalıdır.