Erbatu Grup HR Departmanı İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak dış kaynak kullanımında, 4857 sayılı İş Kanununa göre bordrolama hizmeti vermektedir. Bu hizmetle şirketlerin sabit maliyetleri düşmekle birlikte rekabet avantajı da sağlamaktadır.


➣ Firma Çalışanlarına Ait Aylık Ücret Bordrolarının Şirketten Alınan Verilere Uygun Olarak Hazırlanması,


➣ Ödenekler, Kesintiler, Sigorta, Vergi, Net Ücret Hesaplamalarının Yapılması ve Bordroya İlişkin Her Türlü Raporun Hazırlanması,


➣ İşveren İşçilik Teşviklerinin Takip ve Uygulaması,


➣ Personele Ait Ücret Pusulalarının Sahiplerine İletilmesi


➣ Kıdem İhbar Tazminatlarının Hesaplanması