DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

2011 Yılında başlayan kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz firmaların yatırım süreçleri de dâhil olmak üzere yapılanma ve büyüme planlamalarının hayata geçirilmesinde destek ve yenilik sağlamaktadır. Tüm dünyada itibar gören TPS eğitimlerimiz sayesinde TPS’ in makine ve insanın hâkim olduğu her sektörde hayata geçirilmesini hedeflerken aynı zamanda firmalara enerji – iş gücü ve zaman tasarrufu avantajları sunmaktadır. Üretim veya hizmet sahalarında yapılan mevcut durum etütleri firmaların gerçek gereksinimlerini süzüp amaca en uygun danışmanlık hizmeti modelini ortaya çıkarmaktadır.


Üretim ve Yatırım Planlama Hizmetleri


➣ Mevcut Durum Etütleri

➣ Yatırım Planlama Mali Analiz ve Teşfik Planlamaları

➣ Zaman Etütleri

➣ Üretim ve İş Akış Planlamaları

➣ Üretime Özgü Otomasyon Projeleri


Sistemsel Eğitim ve Yapılandırma Hizmetleri


➣ TPS Eğitimleri

➣ Satış Stratejileri ve Bayi Ağı Yapılandırmları

➣ Pazar Ortaklıkları ve Partnerlik Anlaşmaları

➣ Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Yönetimi

➣ Kurumsal ve Beşeri SWOT Analizleri


Kurumsal Image Maker Hizmetleri


➣ Uygulamalı Eğitim Akademileri
➣ Sosyal ve Sanatsal Faaliyet Planlamaları
➣ Vakıf ve Dernek Kurulumları
➣ Basın ve Halkla İlişkiler Yapılandırması